ENG
İçdaş Biga Res

İçdaş Biga Rüzgar Enerjisi Santrali, Çanakkale'nin  Biga ilçesi civarında Keçibayırı Tepe - Muhittin Tepe - Zeytin Tepe - Boz Tepe - Hacıdede Tepe - Güllüdere Tepe -Küçükalan Tepe - Üçyollar mevkiinde kurlmuş olup, Lisans Kurulu Gücü 60 MW ve lisansta öngörülen yıllık üretim miktarı 210.240.000 kWh/yıl'dır.
Projenin Gold Standart Sertifikası alarak Gönüllü Karbon Piyasası'nda yer alması için çalışmalar başlatılmıştır. Projenin  yaklaşık 113.530 Ton Karbon Emisyon Azaltımı sağlaması beklenmektedir.
 

 ENERJİ ÜRETİM TESİSLERİ KAPASİTE BİLGİLERİ
 
TESİSLER FAALİYET KAPASİTE YILLIK ÜRETİM  
İÇDAŞ ÇELİK Akışkan Yatakli Enerji Santraller

2005

3X135 MW 3.547.800.000 

kWh

İÇDAŞ Değirmencik HES

2012

3,656 MW 31.587.840

kWh

İÇDAŞ Biga Rüzgar Santralleri

2015

19X3,2 MW

210.240.000

kWh

TOPLAM:     3.789.627.840 kWh

İÇDAŞ Biga RES Projesi Geri Bildirim Süreci