ENG
Duyurular

Ülkemiz ekonomisi için yaptığı her üretim aşamasında insanı, doğayı, çevreyi merkeze alan ve koruyan anlayışa sahip olan İÇDAŞ A.Ş. yeni yönetim binasına da taşıdığı bu hassasiyetiyle Leed Gold ödülüyle alkışlandı.
Çevreye hassasiyetiyle öne çıkan binaların değerlendirilediği bu prestijli ödül, bu yıl İÇDAŞ Plaza’ya verildi. Leed New Construction (Yeni Binalar) kategorisinde Leed Gold ödülüne değer bulunan İÇDAŞ Plaza, değerlendirmelerin yapıldığı 6 kategoride de başarılı bulundu.
İÇDAŞ Plaza “Sürdürülebilir Arazi”, “Su Verimliliği”, “Enerji ve Atmosfer”, “Malzeme ve Kaynaklar”, “İç Mekan Çevre Kalitesi” ve “Yenilikçi Tasarım” başlıklarında yapılan değerlendirmeler sonucunda Leed Gold sertifikası ile ödüllendirildi.

En prestijli yeşil bina sertifikası
USGBC (Amerikan Yeşil Binalar Konseyi) tarafından yeşil binalar için oluşturulan LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) sertifikası, dünya çapında en prestijli değerlendirme olarak yer alıyor.
LEED sertifikası, yeni inşa edilen binalar ve mevcut binalar arasında yapılan değerlendirmeler sonucunda veriliyor. Bu sertifika dünyada tanınırlığı ve kabul edilebilirliği en prestijli yeşil bina sertifikası olarak kıymetlendiriliyor.

Modern mimari
İÇDAŞ A.Ş.’nin çevre duyarlılığına dayalı yeni yönetim binasının bu anlayışına uygun olarak ortaya çıkmasında ERKE Sürdürülebilir Bina Tasarım Danışmanlığı hizmet verdi. İÇDAŞ Plaza’nın iki ayrı kütlesini bir çekirdek ile ayrıştıran kurgusuyla öne çıkan mimari tasarımında ise TAGO Mimarlık’ın imzası bulunuyor.
Dünyanın en prestijli sertifikasının verildiği Türkiye’nin gurur duyacağı yeşil bina olarak değerlendirilen İÇDAŞ Plaza’daki uygulama anlayışıyla ilgili aşağıdaki bilgileri paylaşmakta yarar görüyoruz.

Bol güneş ışığı
İÇDAŞ Plaza’nın tüm cepheleri güneşten en yüksek oranda faydalanıyor. Ofis çalışanları hem daha bol güneş ışığı alıyor hem de daha geni bir manzaraya hakim olarak işlerini yapıyorlar. Binan %92'lik kullanım alanı nitelikli manzaraya sahip olacak şekilde tasarlandı. İnsani ihtiyaçların en üst seviyede uygulandığı ofis alanlarında konforlu bir ortamda çalışanların verimlilikleri de artıyor. Dış mekanlardaki özel alanlarda içilen sigaranın dumanı ve kokusunun bina içine girişi özel sistemlerle engelleniyor. Böylece iç mekanların temiz ve sağlıklı ortamlar olarak kalması sağlanıyor.

% 23 Enerji tasarrufu
İÇDAŞ Plaza’da %23 oranında büyük bir enerji tasarrufu sağlanıyor. Binanın gün ışığından maksimum seviyede faydalanmasının ana fikrinde “enerji etkin” bir yapı olarak inşaa edilmesi yatıyor. Aydınlatma ve HVAC sistemi otomasyonla yönetiliyor. İÇDAŞ Plaza’da enerji ve güneş kontrollü cephe tasarımı bulunuyor.
Soğutma sistemine gösterilen özenle İÇDAŞ Plaza, ozon tabakasına ve küresel iklim değişikliğine etkisi yok denecek kadar değerlendirilebilen alt limitlerde yer alıyor. Isı geri kazanımlı ve enerji verimli havalandırma sistemi tercih edilerek yeşil bina anlayışının en üst seviyesi uygulanıyor.

Bisiklet parkı
Daha yeşil ve yaşanılabilir bir dünya için İÇDAŞ Plaza’da her şüy düşünüldü. Çalışanların işe geliş gidişlerinde bisiklet kullanımları da düşünülerek buna uygun park alanları oluşturuldu. Böylece çalışanların sera gazı emisyonu miktarını en alt seviyeye çekilmesi hedeflendi. Kapalı otopark alanlarındaki otomobil sayısı hassasiyetle değerlendirildi.

Su Verimliliği
İÇDAŞ Plaza’da su verimliliği en önemli konuların başında geliyor. Yapılan çalışmalara LEED Gold sertifikası değerlendirmesinde 10 tam puan verildi. Su verimliliği ile ilgili uygulamalarda peyzaj alanlarının tamamında yağmur suyu kullanılıyor. Atıksu teknolojilerinde son sistemler kullanılıyor. Suyun verimli kullanılması için fotoselli lavabo bataryaları dahil olmak üzere tuvalet rezervuarlarındaki kademelerle en üst seviyede tasarruf sağlanıyor.

Katı atıklara hassas yaklaşım
İÇDAŞ Plaza’da katı atıkların yönetimi için de özel önlemler ve uygulamalar bulunuyor. Kolayca ulaşılabilen alanlardaki atık kutularında toplananlar geri dönüşüm yönetimiyle, tesislere nakledilerek tekrar kullanıma kazandırılıyor.
Binanın kurulumundan itibaren daima geri dönüşüm sonucu ile üretilmeş malzeme kullanımı anlayışı sürdürülüyor. Maliyet bazında değerlendirildiğinde kullanılan malzemelerin %31'i geri dönüştürülerek elde edilen malzemelerdir.

Yerel ekonomiye öncelik
Doğaya, çevreye, insana olan hassas yaklaşımının yanı sıra İÇDAŞ A.Ş. binanın inşaasında yerli ekonomiye de önem verdi. Ağırlıklı olarak yerel firmalarla çalışıldı ve İÇDAŞ Plaza’da %53 oranında yerel malzemeler kullanıldı. Çalışan sağlığı açısından negatif etki yaratabilecek, şaplar, yapıştırıcılar, boyalar, kaplamalar ve zemin malzemeleri düşük emisyonlu modellerden tercih edildi.

1 Ocak 2014'den Geçerli Elektrik Tarifesi Yayınlandı.
Tarifeye Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

1 Ekim 2013'den Geçerli Elektrik Tarifesi Yayınlandı.
Tarifeye Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Elektrik mevzuatında yapılan değişikleri görmek için Tıklayınız

'Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik' 16.03.2013 tarih ve 28589 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Buna göre ;

- 'Talep Birleştirme' yöntemi ile serbest tüketici olabilme hali yürürlükten kaldırılmıştır. Bu nedenle 1 Nisan 2013 döneminde, talep birleştirme yöntemi ile serbest tüketici kayıt başvurusunda bulunulan serbest tüketicilerden tek başına serbest tüketici limitini geçemeyen sayaçlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Geçici Madde 4'ün yürürlükten kaldırılması nedeni ile, serbest tüketici başvuru periyodu 1 Nisan 2013 tarihinden itibaren aylık olarak gerçekleştirilecektir.

Güç/Güç Aşım Bedeli, Reaktif Enerji Bedeli, Sayaç Sökme-Takma Bedeli gibi bedellerin TEDARİKÇİLER tarafından TÜKETİCİLER'e faturalandırılması ile ilgili kurul kararı yayınlandı.

18.12.2012 tarihinde RG'de yayınlanan 4913 sayılı Kurul Kararı 26 md./4  (Bu maddenin (1), (2), (3) numaralı fıkralarında belirtilen dağıtım sistemi kullanıcılarına uygulanan Dağıtım Bedeli, Sayaç Okuma Bedeli, İletim Bedeli, Kayıp-Kaçak Bedeli, Güç Bedeli, Güç Aşım Bedeli ve Reaktif Enerji Bedeli gibi bedeller tüketicilerin tedarikçilerine fatura edilir.) ile birlikte Ocak 2013 döneminden itibaren  Güç/Güç Aşım Bedeli, Reaktif Enerji Bedeli, Sayaç Bedeli gibi bedeller TEDARİKÇİLER tarafından TÜKETİCİLER'e faturalandırılmaya başlanmıştır.

01.01.2013 tarihinden geçerli elektrik tarifesi yayınlandı.

30.09.2012 tarih ve 4051 sayılı EPDK Kurul Kararı ile onaylanan tarifeler, 27.12.2012 tarih ve 4214 sayılı EPDK Kurul Kararı ile  01.01.2013 tarihinden itibaren de uygulanmaya devam edecektir.

‘Diğer tedarikçilerden enerji satın alan serbest tüketicilerin görevli perakende satış şirketlerine dönmesi halinde uygulanacak perakende satış fiyatlarıyla ilgili’ 4190 sayılı Kurul Kararı alınmış ve 25.12.2012 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

1 Ekim 2012'den geçerli elektrik tarifesi yayınlandı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından onaylanan ve 1 Ekim 2012'den itibaren geçerli yeni elektrik tarifesi açıklandı. Yeni tarife ile Sanayi için %4 - %7, Ticarethane için %9 artış oluştu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından onaylanan ve 1 Ocak 2012 den geçerli yeni elektrik tarifesi açıklandı. Yeni tarife ile TEDAŞ'dan enerji alan tüketiciler için enerji maliyetinde değişme olmazken, özel şirketlerden elektrik tedariki yapan şirketler için uygulanan Sistem Kullanım giderlerinde %1 - %3 arasında değişen oranlarda zam yapılmış oldu.

Ayrıca Ocak 2012 tarifesinde Sayaç Okuma Bedeli tüketim miktarından bağımsız olmak üzere, tüketim tesisinin bağlantı naktasının AG veya OG olmasına göre sabit tutarda uygulamaya başlanacak (AG==>0,42, OG==>4,1 TL/Abone). 2011 Ekim tarifesinde 0,001035 TL/kWh oarak uygulanan Sayaç Okuma Bedelindeki değişiklik ile tüketimi yüksek olan aboneler için indirim anlamına gelmekte, tüketimi 400 kWh dan düşük aboneler için ise zam anlamına gelmektedir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) 1/8/2011 den geçerli olmak üzere Kayıp uygulama esaslarını düzenledi.

1/8/2011 den geçerli olmak üzere Kayıp uygulama esaslarında yapılan değişiklik ile, özel trafo sahibi abonlerden ölçüm sistemi trafo çıkışında olanlar için Trafo Boşta Kaybı uygulaması getirildi.

Akdeniz Üniversitesi tarafından düzenlenen 13.çevre hizmet ödülü Türkiye Ölçeğinde İÇDAŞ’a verildi

Çevre bilincinin geliştirilmesi ve sürdürülebilir çevre çözümleri uygulamalarını teşvik etmek için Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve Çevre Sorunları  Araştırma ve Uygulama Merkezi(AKÇAM) tarafından düzenlenen yarışma yaşanabilir bir dünya yaratmayı amaçlıyor.Bu amaç doğrultusunda çok seçici davrandıklarını belirten AKÇAM Başkanı Prof.Dr.Bülend Topkaya İÇDAŞ’ı  ağır sanayi sektöründeki örnek çevresel yatırım ve uygulamalarından dolayı kutladı.

Rektör Prof.Dr. İsrafil Kurtcephe’de konuşmasında Atatürk’ün çevresel yaklaşımından örnekler vererek çocuklarımıza tertemiz bir hava,su ve toprak bırakmanın üniversitenin misyonu olduğunu belirtti.

İÇDAŞ adına ödülü alan çevre departmanı başmühendisi Barış Bora: İÇDAŞ’ın  sektöründe çevresel uygulamalarıyla birçok ilki gerçekleştirdiğini ve ülkemizde örnek gösterilen bir tesis olduğunu belirterek “Bu ödül sürdürülebilir çevresel çalışmalarımıza anlamlı bir karşılıktır.Akdeniz Üniversitesine teşekkür ediyorum” dedi.

Çanakkale Valiliği tarafından İÇDAŞ'a kültürel ve sportif etkinliklerde, Çanakkale Deniz Müzesi'nin engelli asansörünün yapımında ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nde yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür belgesi verilmiştir.